Het Romeinse rijk

In Rome leefden de Romeinen die in het Romeinse rijk leefden. De mythologische Rome stichting zou in 753 voor Christus hebben plaatsgevonden, door de tweelingbroers genaamd Remus en Romulus. Een mythe vertelt over de de heuvels rondom de dalen van het moeras van Tibur en waren daarvoor enkele eeuwen al bewoond en het Rome was anderhalve eeuw later een echte stadstaat met ook kiesmonarchie. De eerste eeuwen waren dan ook beschouwd als legenden in de Romeinse geschiedenis. De eerste koning genaamd Romulus zou een halfgod zijn geweest. De zoon van de oorlogsgod genaamd Mars en hij zou van de Trojaanse genaamd Aeneas afstammen, een zoon en halfgod van de liefdesgodin genaamd Venus. Er zijn precies in aantal zeven koningen geweest en dat is toevallig ook en mooi getal.Oorsprong Romeinse leger

Onder de eerste koning die legendarisch was en dit van Rome bestond de maatschappij uit gentes, die in drie tribi en 80 curiae opgedeeld waren. Er werden uit de tribi maar liefst 8000 infanterie en 800 cavalerie van aan hun grens gebonden geselecteerde mannen. De decimale indeling scheen toen dan ook al hebben bestaan, dit was een cavelerie-eenheid en dit per 10 eenheden van de infanterie. Er was wel een legioen en dit was als het ware het volledige leger. Oorspronkelijk bestond het leger van Rome in feite uit voornamelijk boeren en pas later werd er iets anders gevormd, namelijk een echt beroepsleger. De reden hiervoor was dat van de man bij afwezigheid de boerderij verliep. De gezinnen gingen vervolgens naar de grote steden en werden de proletariërs genoemd. De beroepsleger was ervoor bedoeld om dit te voorkomen. Deze soldaten waren ook effectiever omdat ze meer trainingen en opleiding kregen.Alle wegen leiden naar de plaats Rome

Er werden door heel Europa heen wegen aangelegd door Romeinen. Dit waren dan ook duizenden kilometers en dit naar alle plaatsen van het Romeinse Rijk met ook nog verdedigingsuren, tunnels en bruggen. Het wegennet verbond Perzië met Brittannië en Afrika met Germanië. Door deze aanleg van lange wegen werd het mogelijk om het hele rijk te kunnen besturen. koeriers brachten in opdracht van de keizer bestuurlijke decreten vanuit de plaats Rome tot in alle hoeken van het hele rijk. Legers konden dan ook snel ter plaatse zijn wanneer er een opstand zou uitbreken. Ook reizigers en handelaren maakten gebruik van deze wegen. Met behulp van mijlpalen wist je wat de afstand was tot de stad die het dichts bij was. De inscripties eerden de keizer die regeerden of herinnerden ze aan een speciale gebeurtenis.Romeinen pracht en praal

De Romeinse kunst en daarvan bijna alles was praktisch. Het had als het ware een duidelijke doelstelling. De kunst was voornamelijk bedoeld als en mooi uiterlijk aanzicht, pracht en praal. Politiek en kunst waren met elkaar onlosmakelijk verbonden. Men wilde indruk maken, laten zien dat het Romeinse rijk erg machtig was. De stijl die de Grieken had kwam dan ook goed van pas. Ze namen van de Grieken ook namen en de Goden over. De Romeinen zijn erg trots over het Romeinse rijk.